Národné fórum údržby 2022

21. ročník medzinárodnej konferencie Národné fórum údržby 2022 sa bude venovať témam ako sú Nové trendy v riadení údržby, Najlepšia prax v prevádzke a údržbe, Maintenance 4.0, Informačné systémy údržby, Kybernetická bezpečnosť a údržba, Prediktívna údržba a diagnostika a mnohým ďalším.

Dátum

31. 5. 2022 - 1. 6. 2022

Miesto

Štrbské Pleso, Hotel PATRIA

Cena

členovia SSU: 160 €
nečlenovia SSU: 260 €

Kapacita hotela je naplnená, prihlášky na konferenciu už neprijímame.

Pre záujemcov - termín NFU 2023 je 30.-31. 5. 2023


Vážení priatelia a priaznivci údržby,

     po vynútenej prestávke spôsobenej pandémiou COVID-19 v roku 2020 a úspešne zvládnutej, termínovo i miestne posunutej konferencii v roku 2021 v hoteli Holiday Inn Trnava, si vás dovoľujeme pozvať na medzinárodnú konferenciu Národné fórum údržby 2022, ktorá sa opäť uskutoční v tradičnom termíne a vráti sa na tradičné miesto. Účastníci minuloročnej konferencie vysoko oceňovali, že sa nám v roku 2021 konferenciu podarilo zorganizovať a potvrdili tak nenahraditeľnosť osobných stretnutí.

       Poslaním konferencie je: „Prinášať aktuálne informácie vysokej odbornej úrovne  a vytvárať vhodné podmienky na výmenu skúseností  odborníkov v údržbe zo Slovenska a zahraničia“.

       Konferencia je jedinečným podujatím na Slovensku s dlhoročnou tradíciou, na ktorom sa stretávajú top manažéri a špecialisti z oblasti údržby, zástupcovia firiem ponúkajúcich inovatívne produkty a  služby  pre údržbu, ako aj odborníci z praxe a akademickej pôdy.

      Pozývame vás prísť a podeliť sa o svoje skúsenosti,  predstaviť progresívne metódy a riešenia, ktoré uplatňujete v náročných podmienkach údržby, uvidieť nové produkty a technológie, ktoré vedú k vyššej efektívnosti, kvalite a bezpečnosti pri udržiavaní hodnoty hmotného majetku.

                                               Predstavenstvo SSU

TEMATICKÉ OKRUHY KONFERENCIE

 • Najlepšia prax v údržbe
 • Progresívne technológie údržby
 • Bezpečnosť a moderné diagnostické metódy
 • Prediktívna údržba a diagnostika
 • Špeciálne témy

Odborní garanti:

Prípravný výbor konferencie:

 • Hana Pačaiová
 • Martin Pexa
 • Peter Zvolenský

 

 • Michal Abrahámfy
 • Dušan Belko
 • Peter Darvaši
 • Gabriel Dravecký
 • Katarína Grandová
 • Juraj Grenčík
 • Jan Hroch
 • Krzysztof Olejnik
 • Viera Peťková
 • Marko Rentka
 • Jan Vytřísal
 • Michal Žilka

Konferenčné jazyky: slovenčina, čeština, angličtina – tlmočenie (forma podľa prihlásených účastníkov).


Predbežný program konferencie:

30. 5. 2022 - Pondelok

15:00 -  20:00     Registrácia účastníkov                                                                                       

Pre členov SSU:  o 17:00 sa bude konať Valné zhromaždenie SSU


31. máj 2022 - Utorok
7:30 Registrácia      
8:30 Otvorenie konferencie      
  Príhovory hostí      
  Cena SSU "Údržbár roka"
  Cena SSU "Za diplomovú prácu"
  Cena SSU "Za záverečnú prácu kurzu Manažér údržby"
  Gabriel Dravecký SSU SK Synergia teórie údržby  s praxou a jej prínos pre členov Slovenskej spoločnosti údržby
9:00 Najlepšia prax v údržbe
9:00 Peter Gazsi U. S. Steel Košice, s.r.o. SK Transformácia údržby v USSK:  
a. Kľúčové role v procese transformácie údržby
b. Udržateľnosť údržby svetovej triedy v USSK 
9:30 Milan Lúčan U. S. Steel Košice, s.r.o. SK Podpora IT v transformačných procesoch
10:00 Prestávka      
10:30 Najlepšia prax a informačné systémy v údržbe
10:30 Mário Pečimúth IAC Group (Slovakia) s.r.o. SK Tvorba a inovácia procesu údržby za účelom efektívneho hodnotenia zamestnancov prostredníctvom špecializovaných aplikácií od INSEKO a.s.
10:55 Ronald Landefeld Framatome AG D

Approach to Optimization of Refueling Outages and Maintenance

11:20 Boris Pajdušák, Peter Tatranský Jacobs Slovakia s.r.o. SK Skúsenosti z prevádzky a údržby zariadení na nakladanie s odpadmi z aktivovaných komponentov z vyraďovania V1 v Jaslovských Bohuniciach
11:40 Tomáš Stopka eustream, a.s.  SK Modifikácia ES 25 MW pri preprave zemného plynu a jej overenie meraním parametrov stroja
12:00 Přemysl Kuchař MERO ČR, a.s. CZ Metody diagnostiky potrubí tranzitního ropovodu MERO ČR, a.s.
12:30 Obed      
13:30 Čas na návštevu vystavovateľov
14:30 Bezpečnosť a moderné diagnostické metódy    
14:30 Hana Pačaiová TU v Košiciach, SjF, KBKP SK Prečo je bezpečnosť strojov priorita (aj) štvrtej priemyselnej revolúcie?
14:50 Tomáš Vravko AYES, s.r.o. CZ Chytré brýle pro údržbu v praxi
15:10 Adam Bojko Adash spol. s r.o. CZ Adash – moderní diagnostické přístroje
15:30 Peter Tirinda B & K s.r.o. SK Ochrana, monitorovanie a technická diagnostika strojov
15:50 Jaromír Vrkoč, David Suchý Siemens s.r.o. CZ Praktické přínosy prediktivní údržby a Condition Monitoringu. Diagnostický servisní kufr Siemens
16:10 Prestávka      
16:40 Prediktívna údržba a diagnostika
16:40 Igor Ubreži ECOFIL, spol. s.r.o. SK Monitoring a controling čistoty olejov podľa požiadaviek Industry 4.0
17:00 Jozef Líška HYDAC, s.r.o. SK Diagnostika porúch v hydraulických zariadeniach na diaľku
17:20 Vladislav Chvalina Kleentek, spol. s r.o. CZ Doživotní olejové náplně, sen nebo realita?
17:40 Petr Kolečkář SPECTRO CS , s.r.o. CZ Přístrojové vybavení laboratoře pro tribotechnickou analýzu
18:00 Prestávka      
19:00

Spoločenský večer - raut; Vstup v spoločenskom oblečení


1. jún 2022 - Streda
8:00 Progresívne technológie údržby I
8:00 Peter Brziak Výskumný ústav zváračský z.z.p.o. SK Možnosti spätného inžinieringu a aditívnej výroby pri náročných a časovo limitovaných opravách v priemysle
8:20 Markéta Šimkovičová Garlock GmbH SK Implementácia nového TA-Luft štandardu z 1.decembra 2021 do priemyslu
8:40 Jan Vytřísal, Petr Palatka, Pavel Petrásek SEPS, a.s. Bratislava, GAMALUX PLZEŇ spol. s r.o. SK, CZ Vnútorná kontrola potrubia prostredníctvom robotického zariadenia 
9:00 Libor Mareš Pokorny industries s.r.o. CZ Případové studie řešení netěsností
9:20 Michal Páca RUML EMES s.r.o. CZ Ako môže pomôcť monitoring odvádzačov kondenzátu s redukciou emisií CO2?
9:40 Miloš Lipka Din - Technik spol. s r.o. SK Pomáhame partnerom bezproblémovo a kontinuálne vyrábať bez prestojov a s vyššou efektivitou
10:00 Prestávka      
10:30 Progresívne technológie údržby II
10:30 Ján Kavec PNEUNÁRADIE AC, s.r.o. SK Riešenie uťahovania veľkých skrutiek
10:50 Martin Mačanga Hilti Slovakia spol. s r.o. SK Hilti riešenia priamo na mieru
11:10 Róber Vaník Henkel Slovensko spol. s r.o. SK Lepenie za okamih v údržbe
11:30 Marek Šimášek  OEZ Slovakia spol. s.r.o. SK Správna voľba istenia v priemysle a energetický management
11:50 Juraj Špánik Admasys SK, s.r.o. SK Priemyselná 3D tlač a 3D skenovanie v praxi
12:10 Luboš Rozkošný INNOMIA a.s. CZ 3D tlač kovov a plastov pre údržbu strojov a zariadení
12:30 Špeciálna téma      
12:30 Soňa Sopóci Affida SK Ako naštartovať obchod firmy, nielen v ťažkých časoch
12:50 Záver s losovaním ankety
13:00 Obed      

PRIHLASOVANIE NA KONFERENCIU
Cez webovú stránku SSU
Kliknite hore na "Registrovať sa"

alebo e-mailom: grencik@ssu.sk

POZNÁMKA: V prípade problémov s registráciou cez webovú stránku, kontaktujte organizátora.

Účastnícky poplatok a spôsob platby:

člen SSU: 160 €

nečlen SSU: 260 €

(prednášatelia a firemné prezentácie riešené individuálne)                  

Účastnícky poplatok zahŕňa konferenčné materiály, konferenčný poplatok, občerstvenie.

Po zaslaní prihlášky/registrácie vám bude zaslaná faktúra.

Účastnícky poplatok uhraďte na účet SSU v termíne splatnosti faktúry!

Pri registrácii je účastník povinný predložiť doklad o úhrade účastníckeho poplatku.

V prípade neúčasti sa účastnícky poplatok nevracia – je možné vyslať náhradníka.

Ďalšie informácie:

Organizácia:
Juraj Grenčík
Mobil: ++421 (0)903 682 207   E-mail: grencik@ssu.sk

Fakturácia:
Dušan Belko
Mobil: ++421 (0)911 966 497   E-mail: belko@ssu.sk


UBYTOVANIE

Rezerváciu ubytovania si zabezpečujú účastníci sami na recepcii hotela Patria.

Telefón: +421 52 7848 999;  +421 52 7848 999. E-mail: recepcia@hotelpatria.sk.

Ceny izieb:      jednoposteľová: 78,- €  dvojposteľová: 88,- €     
  Lux  jednotka:   98,- €  Lux dvojka: 108,- €  Lux prístelka: 36,- €
  Štandard app.:  112,- €  Lux app.:           141,- €     

(zvýhodnené ceny pre účastníkov konferencie)

K cene sa pripočítava  miestny poplatok 1,50 - €/osoba/noc.
V cene ubytovania: parkovné na parkovisku, bazén, wellness,  fitness, WiFi.

Celý hotel je počas konferencie vyhradený len pre účastníkov konferencie, preto je potrebné uviesť heslo „Údržba“.

V deň príchodu je možné obsadiť izbu po 14:00 hod.; v deň odchodu izbu opustiť do 12:00 hod.

POZNÁMKA: Kapacita hotela Patria je obmedzená.
Po jej vyčerpaní je možné ubytovanie v okolitých hoteloch na Štrbskom Plese. (Toliar, FIS, Crocus,...)

Využite www.booking.comwww.ubytujtesanaslovensku.sk   a i.


Stiahnite si Pozvánku s predbežným programom

 

        

 

Generálny partner
Hlavní partneri 
 
Partneri       
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavný mediálny partner  
Mediálni partneri     

 

 

 

 


Súhlas so spracúvaním osobných údajov

(v zmysle ustanovení § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene  a doplnení niektorých zákonov)

Týmto udeľujem súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle ustanovení § 14 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. Slovenskou spoločnosťou údržby (SSU), (Koceľova 1, 815 94 Bratislava  IČO: 37803310, uvedených v prihláške na konferenciu NFU 2022, ako aj so zverejnením obrazových a zvukových záznamov z konferencie NFU 2022. Účelom spracúvania osobných údajov je jednoznačná identifikácia osoby prihlásenej na konferenciu NFU 2022 ako aj propagácie konferencie NFU a SSU.