Národné fórum údržby 2021

Jubilejný 20. ročník medzinárodnej konferencie Národné fórum údržby 2021 po vynútenej prestávke v roku 2020 spôsobenej pandémiou koronavírusu bude sa venovať témam Nové trendy v riadení údržby, Najlepšia prax v prevádzke a údržbe, Informačné systémy údržby, Kybernetická bezpečnosť a údržba, Prediktívna údržba a diagnostika a mnohým ďalším. Špeciálna časť bude venovaná oblasti Maintenance-automotive.

Stále je možnosť prihlasovania na konferenciu do naplnenia kapacity.

Dátum

26.10.2021 - 27.10.2021

Miesto

Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, Hotel PATRIA

Cena

členovia SSU: 160,- €
nečlenovia: 260,- €


Vážení priatelia a priaznivci údržby,

         Po vynútenej prestávke spôsobenej pandémiou COVID-19 v roku 2020 si dovoľujeme zaslať Vám  pozvánku na jubilejný 20. ročník medzinárodnej konferencie Národné fórum údržby 2021.

         Máme nádej, že napriek ťažkým okolnostiam vo všetkých oblastiach života,  si konferencia naďalej udrží pozíciu vrcholového podujatia údržby na Slovensku, na ktorom sa stretávajú top manažéri a špecialisti z oblasti údržby, zástupcovia firiem, ktoré ponúkajú inovatívne produkty a  služby  pre údržbu, ako aj odborníci z praxe a akademickej pôdy.

         Poslaním konferencie je: „Prinášať aktuálne informácie vysokej odbornej úrovne  a vytvárať vhodné podmienky na výmenu skúseností  odborníkov v údržbe zo Slovenska a zahraničia“.

         Pozývame Vás zúčastniť sa podujatia, na ktorom spoznáte aktuálne trendy a progresívne metódy v údržbe, uvidíte a vyskúšate si nové produkty a riešenia, ktoré vedú k vyššej efektívnosti, kvalite a bezpečnosti pri starostlivosti o hmotný majetok. Využite príležitosť na osobné stretnutia, podeľte sa o svoje skúsenosti a inšpirujte sa pri hľadaní nových riešení!      

 

 

TEMATICKÉ OKRUHY KONFERENCIE

 • Progresívne technológie údržby
 • Najlepšia prax a informačné systémy v údržbe
 • Bezpečnosť a životné prostredie v údržbe
 • Prediktívna údržba a diagnostika
 • Maintenance-Automotive
 • Špeciálne témy
Odborní garanti: Prípravný výbor konferencie:
 • Hana Pačaiová
 • Martin Pexa
 • Peter Zvolenský
 • Michal Abrahámfy
 • Dušan Belko
 • Peter Darvaši
 • Gabriel Dravecký
 • Katarína Grandová
 • Juraj Grenčík
 • Jan Hroch
 • Vendelín Íro
 • Krzysztof Olejnik
 • Viera Peťková
 • Marko Rentka
 • Jan Vytřísal
 • Michal Žilka

Konferenčné jazyky: slovenčina, čeština, angličtina - tlmočenie (forma podľa prihlásených účastníkov).


PREDBEŽNÝ PROGRAM KONFERENCIE

Pondelok 25. 10. 2021

15:00 – 20:00 Registrácia účastníkov                                                                                         


Utorok 26. 10. 2021                                                                                

7:30 – 8:30 Registrácia účastníkov                                                                                       

8:30 – 9:00 Otvorenie konferencie                                                                                             

Príhovory hostí

Cena SSU „Údržbár roka“

Cena SSU „za diplomovú prácu“

Cena SSU „za najlepšiu záverečnú prácu Manažér údržby“

Gabriel Dravecký, SSU, SK: Vízia SSU

9:00 – 10:40 Progresívne technológie údržby                                                                         

Jan Vytřísal, SEPS, a.s. Bratislava, SK: Oprava úniku prívodného potrubia kotlovej vody za prevádzky pri tlaku 17,0 MPa a teplote +145°C

Martin Nano, Ronald Landefeld, Framatome, D: Nové služby údržby spoločnosti Framatome so zameraním sa na čistenie parného generátora vodným lúčom (New maintenance services by Framatome with special attention to Steam Generator Water Jet Cleaning)

Petr Šerks, DLOUHY TECHNOLOGY s.r.o., SK: ELCO – nízkoemisné riešenie v oblasti spaľovania

Martin Pexa, ČSPÚ, CZ: Preventivní údržba snižuje riziko kritické poruchy

Michal Abrahámfy, SLOVCEM, spol. s r.o., SK: Čo dokážu slovenskí údržbári

Diskusia

10:40 – 11:00 Prestávka                                                                                                       

11:00 – 12:45 Najlepšia prax a informačné systémy v údržbe                                                 

Hana Pačaiová, TU v Košiciach, SjF, KBKP, SK: FMEA/CA - základný  nástroj rozhodovacieho procesu v riadení údržby

Marek Molnár, sféra, a.s., SK: Smart prístupy pri správe technologických zariadení

Martin Lichý, Hilti Slovakia spol. s r.o., SK: BIM (Building Information Modeling) a prefabrikácia s Hilti

Juraj Špánik, Admasys SK, SK: Prelomové trendy v priemyselnej 3D tlači

Diskusia

12:45 – 14:00 Obed                                                                                                                     

14:00 – 14:30 Čas na návštevu vystavovateľov                                                                         

14:30 – 15:40 Bezpečnosť a životné prostredie v údržbe                                                         

Viera Peťková, eustream, a.s. Bratislava, SK: Inventarizácia emisií metánu

Michal Mihalyfi, ADRIAN GROUP s.r.o., SK: Moderná dekontaminácia vzduchu

Richard Tomík, BRADY s.r.o., SK: Zvyšovanie bezpečnosti práce pri plánovanej údržbe ako aj ochrana priemyselných technológií

Ivan Dulovič, Johns Manville Slovakia, a.s., SK: Skúsenosti so zavádzaním a používaním LOTO v JM Slovakia

Diskusia 

15:40 – 16:00 Prestávka                                                                                                       

16:00 – 17:45 Prediktívna údržba a diagnostika                                                                     

Tomáš Zetek, YOKOGAWA Slovakia s.r.o., SK: Snímače Sushi Sensor pre prediktívnu údržbu

Adam Bojko, Adash, s.r.o., Ostrava, CZ: Adash již 30 let dodává přístroje a software pro diagnostiku strojů“

Peter Tirinda, B & K, s.r.o., Bratislava, SK: Ochrana, monitorovanie a technická diagnostika strojov

Richard Bartal, TECHNO GROUP spol. s r.o., SK: Budúcnosť monitorovania detekcie plynov MSA ALTAIR io

Jan Vytřísal, SEPS, a.s. Bratislava, SK: Diagnostika a meranie korózie potrubí a oceľových konštrukcií bez nutnosti odstránenia izolácie

Petr Kolečkář, SPECTRO CS , s.r.o., CZ: Nová koncepce ucelené laboratoře pro tribotechniku

Diskusia                                                                                                                                              

17:45 – 18:00 Prezentácia v exteriéri                                                                                       

Juraj Szabo, Ludvík Vaniš, Husqvarna Slovensko, s.r.o., SK: Nové spôsoby údržby zelených plôch        

19:00 – 24:00 Spoločenský večer – raut                                                                                   

Účasť v spoločenskom oblečení!


Streda 27. 10. 2021                                                                                  

8:30 – 10.45 Progresívne technológie údržby                                                                          

Michal Páca, RUML s.r.o., CZ: Lze ze zbytku těsnění stanovit příčinu selhání?

Martin Tesař, Pokorný, s.r.o, Brno, CZ: Případové studie řešení těsnosti na přírubových spojích s opakovanou netěsností

Marek Šimášek, OEZ Slovakia spol. s.r.o., SK: Kompaktné ističe 3VA od OEZ

Vladislav Chvalina, Kleentek, spol. s r.o., CZ: Doživotní olejové náplně, sen nebo realita?

Andrey Konovalov, DIN TECHNIK spol. s.r.o., SK: Kissling A.G.- pomoc už je na ceste,  alebo krátky neformálny míting o riešeniach s lepiacou a tesniacou technickou chémiou od profesionálov, ktorí vám rozumejú

Róbert Vaník, Henkel Slovensko spol. s r.o., SK: Nedovoľte, aby malý závit spôsobil veľký problém

Milan Klempay, MIVA spol. s.r.o., SK: Plasty v priemysle

Diskusia

10:45 – 11:15 Prestávka                                                                                                           

11:15 – 12:15 Maintenance-Automotive                                                                                    

Bude spresnené v konečnom programe

12:15 – 12:30 Špeciálna téma                                                                                                    

Soňa Sopóci, Affida, SK: Ako na 100% využiť pracovný potenciál

12:30 – 12:45 Záver so žrebovaním cien                                                                                  

12:45 – 14:00 Obed                                                                                                                 

Poznámka:

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny v programe.

Presný program bude zverejnený na Internete pred konaním konferencie a k dispozícii účastníkom pri registrácii.


Organizačné informácie:

Termín konania:  26. - 27. 10. 2021 (utorok, streda) – konferencia

Miesto konania:   Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, hotel PATRIA

Ubytovanie:        na vlastné náklady v hoteli - úhrada na recepcii hotela

                        (zvýhodnené ceny pre účastníkov konferencie)

jednoposteľová: 78,- €      dvojposteľová:   88,- €   
Lux  jednotka:     98,- €       Lux dvojka:       108,- €    Lux prístelka:   36,- € 
Lux app.:           141,- €       riaditeľský app.:  135,- €

K cene sa pripočítava  miestny poplatok. V cene ubytovania: parkovné na parkovisku, bazén, wellness,  fitness, WiFi.

V deň príchodu je možné obsadiť izbu po 14:00 hod.; v deň odchodu izbu opustiť do 12:00 hod.

Organizátor konferencie garantuje rezerváciu ubytovania na konferenciu iba cez SSU, len v rámci kapacity hotela PATRIA.  

Rezerváciu ubytovania v hoteli Patria treba vždy overiť u organizátora: iro@ssu.sk

Pozn.: Predbežné rezervácie ubytovania už skôr zaslané organizátorovi sú platné.

Je možnosť ubytovanie objednať samostatne: Hotel TOLIAR:

Cena ubytovania s raňajkami   – jednolôžková izba: 46,- EUR/noc/izba,

– dvojlôžková izba:    65,- EUR/noc/izba

Kontakt na prihlásenie: E-mail: kanc@tatry-toliar.sk, Tel.: 00421 52 4492 193

Ubytovanie si v hoteli Toliar zabezpečuje každý sám. (www.hoteltoliar.sk)

Prihlasovanie na konferenciu:

Záväznú prihlášku zašlite na adresu:

Slovenská spoločnosť údržby

Koceľova 15

815 94 Bratislava

Slovensko

alebo e-mailom: iro@ssu.sk

Účastnícky poplatok a spôsob platby:

člen SSU                                                    160 €

nečlen SSU                                                 260 €

(prednášatelia a firemné prezentácie riešené individuálne)                  

Účastnícky poplatok zahŕňa konferenčné materiály, konferenčný poplatok, občerstvenie.

Po zaslaní prihlášky Vám bude zaslaná faktúra. Údaje pre platbu sú na záväznej prihláške.

Účastnícky poplatok uhraďte na účet SSU v termíne splatnosti faktúry!

Pri registrácii je účastník povinný predložiť doklad o úhrade účastníckeho poplatku.

V prípade neúčasti sa účastnícky poplatok nevracia – je možné vyslať náhradníka.

Ďalšie informácie:

Vendelín Íro                                                     Juraj Grenčík        

Mobil: ++421 (0)905 234 433                          Mobil: ++421 (0)903 682 207    

e-mail: iro@ssu.sk                                          e-mail: grencik@ssu.sk


Ubytovanie si hradí účastník sám, nie je zahrnuté vo vložnom.

Rezerváciu ubytovania  budeme vykonávať aj po zaslaní pozvánok s programom konferencie iba v prípade, že ešte bude voľná kapacita ubytovania v Hoteli Patria.

PRIHLÁŠKU  A REZERVÁCIU  UBYTOVANIA prosíme zaslať e-mailom na adresu iro@ssu.sk.

Je možnosť ubytovanie objednať samostatne: Hotel TOLIAR

Ceny ubytovania: dvojka: 65,- €, jednotka:  46,- €.

Kontakt na prihlásenie: E-mail: kanc@tatry-toliar.sk, Tel.: 00421 52 4492 193

Ubytovanie si v hoteli Toliar zabezpečuje každý sám. (www.hoteltoliar.sk)


Stiahnite si Pozvánku.

Stiahnite si Prihlášku a Rezerváciu ubytovania.


 

Generálny partner
Hlavní partneri   
   
Partneri       
 
 
 
 
 
 
     
Hlavný mediálny partner  
Mediálni partneri