Seminár údržby

Slovenská spoločnosť údržby, v spolupráci s Materiálovotechnologickou fakultou so sídlom v Trnave, zorarganizovala seminár na aktuálne témy pre údržbársku verejnosť a študentov, ktorých údržba zaujíma.

Dátum

6. 4. 2022

Miesto

Trnava, MTF STU

Cena

90,- Eur (Nečlenovia SSU)
70,- Eur (Členovia SSU)
10,- Eur (Študenti)

Slovenská spoločnosť údržby, v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou, Materiálovotechnologickou fakultou so sídlom v Trnave, zorganizovala seminár na aktuálne témy pre údržbársku verejnosť a študentov, ktorých údržba zaujíma.