Slovenská spoločnosť údržby

Svetová úroveň údržby na Slovensku

Inovácie v údržbe reagujú na rýchlo rozvíjajúci sa priemysel. Držať krok s vývojom a informatizáciou je náročné, ale pre súčasný priemysel aj extrémne potrebné. Slovenská spoločnosť údržby už viac ako 20 rokov pomáha svojim členom aj celej údržbárskej obci držať krok s najnovšími trendmi v údržbe. Konferencia Národné fórum údržby je jednou z našich odpovedí na zvyšovanie potenciálu a šírenie know-how.

 

Strategické ciele SSÚ

 

Vzdelávanie

Inovácie v údržbe reagujú na rýchlo rozvíjajúci sa priemysel. Držať krok s vývojom a informatizáciou je náročné, ale pre súčasný priemysel aj extrémne potrebné. Slovenská spoločnosť údržby už viac ako 20 rokov pomáha svojim členom aj celej údržbárskej obci držať krok s najnovšími trendmi v údržbe. Konferencia Národné fórum údržby je jednou z našich odpovedí na zvyšovanie potenciálu a šírenie know-how.

 

Informácie

  • organizovať každoročne medzinárodnú konferenciu Fórum údržby
  • vydávať časopis Údržba a odbornú literatúru z oblasti údržby
  • využívať internetové stránky na poskytovanie všestranných aktuálnych informácií o spoločnosti a údržbe ako takej

 

Spolupráca

  • vyhľadávať subjekty pôsobiace na Slovensku ktoré majú príbuzné poslanie, s cieľom usilovať spoločne o jeho lepšie naplnenie
  • vyhľadávať subjekty pôsobiace na medzinárodnej scéne s obdobným poslaním ako Slovenská spoločnosť údržby a dohodovať vzájomne prospešnú spoluprácu