Prieskum EFNMS Benchmarking KPI údržby 2020

13.7.2020

EFNMS pripravilo Prieskum Benchmarking KPI údržby 2020 zameraný na odvetvie energetiky, ropy a plynu, farmaceutický priemysel, papierenský a chemický priemysel.

Dotazník k prieskumu nájdete na: https://asoesp.limequery.com/124213?lang=en

Otázky z prieskumu (v angličtine) nájdete aj v tomto dokumente a informačný leták v tomto dokumente.

Prieskum je otvorený do konca septembra 2020.

Prezentácia výsledkov prieskumu sa uskutoční na konferencii Euromaintenance 2021 v marci v Holandsku a zašle tým účastníkom, ktorí sa zúčastnili prieskumu na európskej úrovni.

Využite príležitosť a získajte obraz o výkonnosti údržby vo svojich podnikoch v porovnaní s Európou!