Prieskum EFNMS Benchmarking KPI údržby 2020

20.11.2020

EFNMS pripravilo Prieskum Benchmarking KPI údržby 2020 zameraný na odvetvie energetiky, ropy a plynu, farmaceutický priemysel, papierenský a chemický priemysel.

Prezentácia výsledkov prieskumu sa uskutoční na konferencii Euromaintenance 2021 v marci v Holandsku.