Archív

ÚDRŽBA č. 1,2/2013

 • Optimalizácia systému údržby v spoločnosti bost sk, a. s.
 • Ochrany pohonov žeriavov
 • Diagnostika železobetónových síl vo vsh turňa nad bodvou
 • Projektové riadenie pri implementácii informačného systému údržby
 • Etika v údržbe a podnikaní
 • Rekonštrukcia granulačnej veže močoviny
 • Aktuálny postup prác na dostavbe blokov 3 a 4 v mochovciach
Stiahnuť PDF

ÚDRŽBA č. 4/2012

 • Trendy v údržbe v európe
 • Návrh údržby vzduchotlakovej sústavy dopravného prostriedku
 • Účasť manažérov údržby na odborných veľtrhoch je investíciou spoločností, ktoré chcú byť úspešné
 • Termografická kontrola dynamického modelu ohrevu brámy v narážacej peci
 • Vibrodiagnostika sklzníc narážacích pecí
 • Slovenská spoločnosť údržby pred vstupom do nového roku 2013
Stiahnuť PDF

ÚDRŽBA č. 3/2012

 • Aké bolo národné fórum údržby 2012
 • Opravy hriadeľov, uložení a prírub na mieste
 • Problematika údržby a ostrenia činných dielov strihacích nástrojov
 • Návrh bezpečnostných predpisov pre pracovné postupy údržby v  lisovni podniku pca slovakia, s.r.o., trnava
 • Microsoft project professional 2013 preview
 • Následky krízy a úspora energie v oblasti čerpacej techniky - situácia v nemecku
Stiahnuť PDF

ÚDRŽBA č. 1,2/2012

 • Mobilný klient – efektívna údržba v teréne a prínosy zavedenia informačného systému do údržby
 • Zvýšenie efektívnosti a životnosti rúrkových výmenníkov
 • Majster údržby - súčasť ďalšieho vzdelávania pracovníkov údržby
 • Riešenie spoľahlivostných nežiaducich udalostí
 • Systém kódovania porúch zariadení s cieľom efektívne využiť metodiku mtbf
 • Výkonnostný audit údržby „vau“
Stiahnuť PDF

ÚDRŽBA č. 4/2011

 • Slovenská spoločnosť údržby na prahu nového roku 2012
 • Využitie diagnostických metód pri kontrole reformingových rúr v parnom reformingu vo výrobni čpavku 3 v duslo, a.s.
 • Možnosti postprocesingu cl dát v cad/cam systémoch
 • Týždeň vedy a techniky na slovensku v roku 2011
 • Zvýšenie spoľahlivosti a pohotovosti výrobných zariadení výrobného úseku
Stiahnuť PDF

ÚDRŽBA č. 3/2011

 • Fórum údržby v strednej európe (zhodnotenie konferencie stredoeurópske fórum údržby 2011)
 • Bezpečnosť a riziká v údržbe
 • Digitalizace v údržbě a její možné důsledky digitalization in maintenance and its possible consequences
 • Návrh na zefektívnenie systému riadenia údržby v podniku estamp slovakia s.r.o. zlaté moravce
 • Stredoeurópske fórum údržby 2011
Stiahnuť PDF

ÚDRŽBA č. 1,2/2011

 • Požadavky na moderní údržbu
 • Analýza dát eam - podpora rozhodnutí manažéra údržby
 • Vedomostný audit údržby
 • Projektovanie proaktívnych údržbových systémov v kontexte tpm
 • Inšpekcia plynovodov v spp – distribúcia, a.s.
 • Fórum zsvts 2011 – celozväzová odborná konferencia
 • Eustream, a.s. hlavná plynárenská diaľnica európy
Stiahnuť PDF

ÚDRŽBA č. 4/2010

 • Členstvo v efnms – prínosy
 • Skúsenosti s implementáciou rcmcost v petrochemickom priemysle
 • Výstava maintain 2010
 • Operatívne plánovanie údržby v spoločnosti spp – distribúcia, a.s. regionálne centrum východ
 • Diagnostika poškodenia rotorových tyčí asynchrónnych motorov pomocou prúdového spektra maintain 2010
 • Microsoft project 2010 slovenská verzia
 • Významný míľnik atómových elektrární bohunice
 • Medzinárodná odborná konferencia údržba 2010
Stiahnuť PDF

ÚDRŽBA č. 3/2010

 • Trendy údržby na slovensku v roku 2010 (zhodnotenie konferencie národné fórum údržby 2010)
 • Manipulátor dizap– 48 et - príspevok k zvyšovaniu bezpečnosti prevádzky jadrových elektrární (je ) a k znižovaniu nákladov na údržbu
 • Nedeštruktívne kontroly v podmienkach u.s.steel košice
 • Bezpečná údržba
 • Skúsenosti s implementáciou rcmcost v petrochemickom priemysle
Stiahnuť PDF

ÚDRŽBA č. 1,2/2010

 • Ssu - 10 rokov pôsobenia v prospech údržby na slovensku v európskom kontexte
 • Eustream ako bezpečná a spoľahlivá spojnica európy
 • Preventívna údržba ako nástroj na predchádzanie mimoriadnych stavov v spp – distribúcia, a.s.
 • Vzdelávacie možnosti koordinačného centra odborného vzdelávania, majster údržby
 • Mominácia na cenu efnms – ing. ján vranec
 • Ing. dušan belko a ing. ivan ševčík boli ocenení striebornou medailou zsvts
 • Automatizácia plnenia dát do eam systému – možnosti integrácie eam na iné systémy
Stiahnuť PDF