ÚDRŽBA č. 1/2021

Archív

ÚDRŽBA č. 1,2/2019

 • Virtuálna realita v petrochemickom priemysle
 • Opravy únikov a netesností na potrubiach za prevádzky
 • Diagnostikovanie hydraulického obvodu systémom IFM
 • ABB Ability™ Power Transformer definuje nové priemyselné štandardy
 • Reca MAXMOBIL mobilita údržby
 • Najjednoduchší spôsob nanášania tekutého tesnenia
 • Spolupráce TECHSEALu s Project Hydronaut
 • Priemysel 4.0 v OEZ

 

Stiahnuť PDF

ÚDRŽBA č. 4/2018

 • Maintenance - Automotive 2018
 • Členovia SSU sa zúčastnili návštevy MSV Brno 2018
 • Framatome - Stratégia riadenia starnutia
 • Ďalšia generácia PTFE tesniaceho materiálu, optimalizácia skladových zásob, tesnenie pre striktné emisné požiadavky
 • Diagnostikovanie hydraulického obvodu systémov IFM
Stiahnuť PDF

ÚDRŽBA č. 3/2018

 • Čo priniesla konferencia národné fórum údržby 2018?
 • Príčiny selhání utesnení vyhrazených tlakových zarízení a rizika pro bezpečnost pri jejich provozování
 • Prínosy mobilných zariadení v reálnej údržbe
Stiahnuť PDF

ÚDRŽBA č. 1,2/2018

 • Virtuálna realita v Petrochemickom priemysle
 • Opravy únikov a netesností na potrubiach za prevádzky
 • Diagnostikovanie hydraulického obvodu systémom IFM
 • Dlouhy technology, Samson, armatúry, diagnostika
 • ABB Ability Power Transformer definuje nové priemyselné štandardy
 • RECA Maxmobil Mobilita Udrzby
 • Najjednoduchší spôsob nanášania tekutého tesnenia 
 • Spolupráce Techsealu s project hydronaut
 • Společnost pokorný, spo,. s.r.o. Brno
 • Priemysel 4.0 v OEZ
Stiahnuť PDF

ÚDRŽBA č. 4/2017

 • Maintenance - Automotive 2017
 • Portfólio riešení spoločnosti Avera pre optimalizáciu údržby a Asset Management
 • Inteligentný údržbový systém pre industry 4.0
 • Softvér pre výkonnostný audit údržby - 1.časť
Stiahnuť PDF

ÚDRŽBA č. 3/2017

 • Aké bolo národné fórum údržby 2017? 
 • Prípadová štúdia jamkovej korózie na výhrevných plochách chránených návarmi v spaľovniach odpadu
 • Zvýšená pohotovosť zariadení redukciou prchavých emisií
 • Meranie charakteristík polohy priemyselného robota 
 • Inovačné metódy tvorby NC Programov v CAD/CAM systéme EDGECAM 2016
Stiahnuť PDF

ÚDRŽBA č. 1,2/2017

 • Rýchle a bezpečné odstránenie únikov a netesností na potrubných systémoch
 • Spolehlivé mazání aktuátorú v komponentech pro automobilový prúmysl
 • Kľúč k správnemu využívaniu informačného systému na správu majetku a riadenie údržby 
 • Využitie jednoduchých prístrojov na meranie vibrácií pri monitorovaní strojov 
 • Voľba ochranného plynu pri zváraní nelegovaných a nízkolegovaných materiálov
 • Model riadenia údržby a RBT
Stiahnuť PDF

ÚDRŽBA č. 4/2016

 • Správa z pracovnej cesty na výstave – maintain 2016 v mníchove (18.-20.10. 2016)
 • Moderné technické plyny v procese údržby - ekologická neutralizácia priemyselných alkalických vôd s co2
 • Riadenie celkových nákladov na náhradné diely
 • Jak zabránit poruchám strojů a zařízení
 • vplyv mazacích olejov na vibrácie technologických zariadení
Stiahnuť PDF