Kniha MANAŽÉRSTVO ÚDRŽBY II - synergia teórie a praxe

V máji 2013 Slovenská spoločnosť údržby v spolupráci s Českou společností pro údržbu vydala publikáciu „Manažérstvo údržby – synergia teórie a praxe“. Náklad 600 kusov sa koncom roku 2019 minul, a preto v júni 2020 uzrelo svetlo sveta jej druhé doplnené a aktualizované vydanie. Za sedem rokov sa mnohé zmenilo, boli vydané nové normy v oblasti údržby a systémoch manažérstva kvality, bezpečnosti, rizík, rozvíjali sa technológie údržby. Tím autorov pod vedením doc. Ing. Juraj Grenčíka, PhD. a prof. Ing. Hany Pačaiovej, PhD. kriticky prešiel obsahom prvého vydania a doplnil ho o nové informácie. Publikácia v druhom vydaní narástla na 700…
18.6.2020

EFNMS oslavuje 50. výročie fotosúťažou

Tento rok EFNMS, Európska federácia národných spoločností údržby, oslavuje svoje 50. výročie. EFNMS pri tejto radostnej príležitosti vydá fotoknihu s 24 inšpiratívnymi obrázkami o údržbe a manažérstve majetku. Táto kniha dokonale ilustruje dopad, pridanú hodnotu a dôležitosť údržby. Obrázky obsiahnuté vo fotografickej knihe sa vyberú počas fotosúťaže EFNMS maintenance photo contest. Za touto iniciatívou stojí BEMAS (Belgická asociácia údržby), ktorá považuje za veľmi dôležité ju podporovať a venovať pozornosť údržbe, najmä teraz, keď korona kríza ukázala svoj dopad na spoločnosť. Kvôli kríze muselo mnoho spoločností prijať úsporné opatrenia. Údržba je na to veľmi citlivá. Zároveň musia technické služby tvrdšie pracovať…
18.6.2020

Výkonnostný audit údržby

Výkonnostný audit údržby (VAU) preveruje procesy riadenia a organizácie údržby vo vzťahu k požiadavkám výroby, bezpečnosti, kvality produkcie, ochrany životného prostredia a efektívnosti nákladov.

Vzdelávajte sa spolu s SSÚ

Udržať krok s dnešnými modernými technológiami je náročné. Rozšírte si svoje vedomosti unikátnymi kurzami, ktoré vás v najmodernejších podmienkach pripravia na všetky úskalia údržby v 21. storočí.